Meer informatie?  06 48 66 99 03

Zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap

We willen allemaal blaken van zelfvertrouwen, of er tenminste voldoende van hebben om wensen in vervulling te laten gaan. Toch laat dit essentiële onderdeel van ons dagelijkse leven ons regelmatig in de steek. Dit kan komen door een gebrek aan grenzen stellen, te lage of juist te hoge verwachtingen, kritiek en ontmoedigingen. Vaak is een combinatie hiervan funest. Het niet hebben van zelfvertrouwen kan bijvoorbeeld leiden tot oververmoeid/overspannen zijn, of er zelfs voor zorgen dat je tegen een burn-out aanloopt. 

 

Hoe kan je werken aan zelfvertrouwen?

Tijdens onze coaching sessies gaan we hier intensief mee aan de slag  en werken we aan het krijgen van inzichten die jou gaan helpen om steviger in je schoenen te staan, om voor jezelf op te komen en voor jezelf te kiezen. Je zult zien dat je in korte tijd al veranderingen in jezelf bemerkt, waardoor je nooit meer terug wilt. Je zult merken dat je het geweldig vindt om op te komen voor jezelf, op weg naar persoonlijk leiderschap.